Eerste stappen Regio Deals gezet
Ruim een jaar na het afsluiten van de eerste Regio Deals zijn in verschillende regio’s de eerste stappen gezet op het gebied van kwaliteit van leven, leefomgeving en versterking van de economie. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Met de Regio Deals pakt het kabinet samen met de regio’s opgaven aan die het perspectief van burgers en bedrijven moeten versterken en de brede welvaart in de regio verbeteren.
20-09-2019
Gemeenten aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren met een tussenjaar
Vandaag hebben 11 gemeenten bericht gekregen dat zij mogen starten met hun MDT-project. De gemeenten gaan in deze projecten experimenteren met een MDT-vorm die is geïnspireerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Dat is de tegenhanger van de maatschappelijke diensttijd van onze Zuiderburen.
20-09-2019
Benoeming advocaat-generaal op Sint Maarten
De heer mr. drs. R.H. den Haan wordt advocaat-generaal voor het Openbaar Ministerie op Sint Maarten. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens zijn ambtgenoten van Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.
20-09-2019
Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie
De Rijksministerraad heeft besloten mevrouw. mr. Th. G. Lautenbach voor te dragen voor benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het betreft een versterking van de bezetting van het aantal leden voor hoger beroep zaken met standplaats Curaçao. De ingangsdatum van de benoeming is 1 januari 2020. 
20-09-2019
Informeren en inspireren tijdens de landelijke Praktijkdag van de Nationale Bijenstrategie
Beleidsmakers, ecologen en andere betrokkenen bij bijen en bestuivers kwamen vandaag samen in Tilburg voor de jaarlijkse dag van de Nationale Bijenstrategie. Bijen zijn van levensbelang voor het bestuiven van onze gewassen. Voldoende leefomgeving voor de bij is essentieel en heeft ook meerwaarde voor ons eigen welzijn en vestigingsklimaat. Onder het motto ‘een topeconomie kan niet zonder een top ecologie’ informeerden en inspireerden partners van de bijenstrategie elkaar.
19-09-2019