Minister Dekker ontvangt rapport toekomst tarieven deurwaarders
Het is tijd om de tarieven van deurwaarders aan te passen aan de huidige tijd. Dat staat in het rapport dat Minister Dekker van Rechtsbescherming ontving uit handen van Peter Oskam, de voorzitter van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Volgens de commissie staat de sector van gerechtsdeurwaarders onder druk. De commissie ziet echter geen reden de marktwerking binnen de sector terug te draaien. Wel moeten de tarieven worden aangepast. In het najaar zal de minister op het rapport reageren.
15-07-2019
Acht Regio Deals definitief: Rijk en regio investeren 340 miljoen
Om de kracht van de regio te versterken stelt het kabinet samen met de regio 340 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van acht Regio Deals. Het Rijk draagt ruim 145 miljoen euro bij aan de realisatie van de deals, de regio verdubbelt dat bedrag ruim. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. De investering van de overheden wordt in sommige regio’s nog aangevuld met bijdragen van onder meer het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met deze bijdrage aan de brede welvaart in de regio wil het Rijk zorgen voor een positieve impact op de samenleving en de inwoners.
15-07-2019
Internetconsultatie wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Op internet is het wijzigingsvoorstel i.v.m afwijking van artikel 8a Waadi voor werknemers met een beperking gepubliceerd.
15-07-2019
Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland stoppen met verplicht digitaal procederen
De wet die een einde maakt aan het verplicht digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in vorderingszaken, treedt op 1 oktober 2019 in werking. Vanaf dat moment geldt er weer één regime voor alle rechtbanken en hoven in Nederland. De wet is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.
15-07-2019
Maximaal 48 miljoen euro voor scholen met krimp
Middelbare scholen krijgen de komende vijf jaar maximaal 48 miljoen euro per jaar om in hun regio met de daling van het aantal leerlingen om te gaan. Dat maakt minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) vandaag bekend. Scholen kunnen een aanvraag indienen en moeten daarbij de gemeente, basisscholen en het vervolgonderwijs betrekken.
15-07-2019