Gemeenten Parkstad Limburg versterken bestuurskracht
De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal gaan hun samenwerking versterken. Na een verkenning die op korte termijn start moet in 2020 de herijkte samenwerking operationeel zijn. Dit gebeurt als onderdeel van de Regio Deal ‘Transformatie van de regio Parkstad Limburg’ en na de beëindigde herindelingsprocedure Heerlen-Landgraaf in december 2017. In een brief informeert minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag de provincie Limburg en de betrokken gemeenten over de noodzakelijke versterking van de bestuurskracht in het gebied.
19-11-2018
Directe trein Eindhoven – Düsseldorf onderweg
Vanaf 2025 rijdt er elk uur een directe trein tussen Eindhoven en Düsseldorf in beide richtingen. Hiermee kunnen reizigers sneller en zonder overstappen tussen deze steden reizen. De verwachting is dat jaarlijks ruim 250.000 extra reizigers gebruik zullen gaan maken van deze mogelijkheid. Dit is een groei van zo’n 40 procent ten opzichte van het aantal reizigers dat nu per trein reist tussen beide steden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) legt vandaag een uitgewerkt plan voor de directe verbinding voor aan de Tweede Kamer.
17-11-2018
Minister Grapperhaus verdeelt 100 miljoen voor aanpak ondermijnende criminaliteit
De 100 miljoen Euro die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid investeert in de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit gaat onder andere naar betere beveiliging van mainports, het verbeteren van inzicht in financiële geldstromen en versterking van de aanpak in buitengebieden. De focus hierbij ligt op de aanpak van de illegale drugsindustrie, de daarmee gepaard gaande verwevenheid van onder- en bovenwereld en de bijbehorende criminele geldstromen.  Het geld gaat naar concrete projecten in stad en platteland, naar publiek en privaat, naar lokale en landelijke diensten.
16-11-2018
Koolmees: gerichte aanpak om achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen
Met een gerichte aanpak via werk kunnen nieuwkomers en Nederlanders met een migratie-achtergrond sneller integreren en meedoen in de Nederlandse samenleving. Een achttal specifieke pilots wordt ingezet om de achterstand te verkleinen. Zowel achterstand in deelname aan de arbeidsmarkt als doorstroming naar hogere functies. Pilots waarvan de aanpak werkt, worden in 2020 landelijk aangeboden aan werkgevers, gemeenten en scholen. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).
16-11-2018
Minister Hoekstra ontmoet Centeno, Le Maire en Scholz
Eurogroepvoorzitter Mário Centeno komt woensdag 21 november naar Den Haag voor een ontmoeting met minister van Financiën Wopke Hoekstra. De dag erna reist Hoekstra naar Berlijn en Parijs voor overleg met zijn Duitse en Franse collega’s; Olaf Scholz en Bruno Le Maire. Onderwerp van gesprek is het versterken van de eurozone, bijvoorbeeld via een grotere rol voor het noodfonds ESM. Ook wordt er gesproken over actuele thema’s.
16-11-2018